Play Video
Regi: Ole Marius Elvestad
Foto: Martin Iversen
Prod: På film
Fritidsfiskeappen